5 เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ “การกำจัดปลวก “ด้วยระบบสถานีเหยื่อ” (Termite Baiting System)

1 Views

  พุธที่ 4 มีนาคม 2563

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า “การกำจัดปลวก” ด้วยระบบสถานีเหยื่อ(Termite Baiting System) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สถานีบนดิน(Above-ground Station) ทำหน้าที่ “กำจัดปลวก” เมื่อพบปลวกในบ้าน สถานีใต้ดิน(In Ground Station) ทำหน้าที่ “ป้องกัน” ด้วยการดักจับ และ “กำจัดปลวกปลวกรังใหม่” ที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน โดยประเด็นสำคัญคือ “เหยื่อกำจัดปลวก” จะถูกใช้เมื่อ “พบการเข้าทำลายของปลวกแล้ว”

อ้างอิงเนื้อหาจาก
www.greenhome-pest.com/2019/09/16/5-เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่/